ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_YjIBaznyAGBr0BD/QA8Wbg==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_70ZIpc2kbFNXw9qKro2jdHD459MHnscTU5f6Wm/fCm0PbOO2zSS0aD42ABWMFiuMOFhOXOpafu2GE/sSibX/zw==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_XfEPzE8D7Bzo03drv6PCtg==
IREN_PH2iVbYMWhhls6HvrVvcag==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_9shLug8t86qtruj05onD5wIXcsOEOlLQL9DrCSQmwsQ=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_3GTpTh3Sb3sLpvSlPL5iUA==
IREN_evZ/pWo63DNx/b7lAdh9bg==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_ik1U1cBI89VYmT6Fvbb/Vr7bwFdanTvkytoA6e9Dk9luEVk6bsKAw3xTrV+HjliVIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Twj12D9Rj+iDqRGV8Z99pg==
IREN_aX+VUJ2cgOVRlcjyU79zYw==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_BPpGeMzrCUTMc0UXFAXutDnbXZ9l6rw+Z2v9Pd4o74/PuiOMeikpNwM420hPAUIkzw1oYLjw7+J8E4JmeiyBag==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_btxlF5r2AKN0deguQ/Swnw==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_BPpGeMzrCUTMc0UXFAXutDnbXZ9l6rw+Z2v9Pd4o74/PuiOMeikpNwM420hPAUIkzw1oYLjw7+J8E4JmeiyBag==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_P6sS5Zn/zrHhXNfqNVruzQ==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_NC3/vVliJSZD3y6GIkFZIeLUqBoGazUxDR23LoyLrCbtCZDtNDcPdMp5C2/ocSPmIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_DaxQ7yiK5agyoy/Fzk1sJg==
IREN_uSVB+xazbo8HNvgkjQ9ivA==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_NC3/vVliJSZD3y6GIkFZIeLUqBoGazUxDR23LoyLrCbtCZDtNDcPdMp5C2/ocSPmIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_ISMJiheqnaAVQUz+3tSd1Q==
IREN_jP4e+a+9F7qZzlN7K3ZtMQ==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_q5VbkkIdjpLVKot/2Dy7MmS3eck7rYYY+UyClksE8Ih9rmlSR1nJQrnd6me6zFbjIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_7KcP2Kuo2fMoYMapvGsqgg==
IREN_zisJmGXK/7gLPuJEfO7GSA==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_4iVJntGB2EsBt3s/R8tKyc/ewZ4xwGS56LyF0m0ylqKvWrllL2s1C4lUQSDbJQY3IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_k2TVVFzEYfcI1x+KnZSDlQ==
IREN_F3SCsSYJMEN17zdpdxic8A==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTIuzJgfmCEZq0PnE7/K6Jz0Cq+332pK/nq5jnSvk99/1EoVI/v4tZftQUZXjErDMhw==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_O0d2ztxSgPxirHRHA29IzQ==
IREN_CEOrBa32Em5w3ZPaUFJp9g==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTC+W9tssJzUipVm0p16dw9CO/48qiIpASVRiz9+QGCoMIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_6EvY8sV6WGEZ/HsTm6JanA==
IREN_9scgGL9pVpYNovxQTRZOEg==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTIuzJgfmCEZq0PnE7/K6Jz0Cq+332pK/nq5jnSvk99/1EoVI/v4tZftQUZXjErDMhw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_O0d2ztxSgPxirHRHA29IzQ==
IREN_hOLqk5xSND4lGyeJ+CxXZA==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_MzsYkHGCJkU0LwrmkZVcDpR7XdnC0ql5rUgc8gkcaGH5jWpomjOKtbQJJ3IyZy/SIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_mV8PgPwTGcx/E6guWlyr0w==
IREN_nutARSh0b89azE0cwdBtXQ==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_u0YWr5zN5TLeHpUb4YEng+yQ+JVmqu/AcuxFwiEUqAgzXjqe7hlpV1ezSiY9j6D2IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Hb3Y6BPlrGaPXLoZJyIiEw==
IREN_07rToa7Yqd0qz34r34ChBQ==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_3xSRMW0jlkhw8Y3fYASFo9JFelm93H0oAFAVvjofg0c=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_9bhTdhi5n33e+OG33GXjLw==
IREN_kH+FehlQBS/jT7Dc1eoN+g==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsgS/aKsJWC+cp3ktojvGTkQ4/p1hXiuu5bQ1TtxT3OooIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Ij3ixexRIqxlIS7GYuJ1KQ==
IREN_RE0OEGGhPITRlA1HMf3JQw==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_E0rvklMvdplHZt/cnGaMS33UOtVtCQtPqARzx5rs2CFWe3QtM2FiH8pMp2FWhLjuIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_hp/eReTMfEZ/VgjAmRR9xw==
IREN_PGTfLWjym9UI9LUhJW2AtA==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_cTacpXjztzdVVbAm0KljjwCBILzvvVTXtte1ygVSGSgcw1SI4gGUrMx3wY7+OiDrIT4BXNYRj2nvSNNZ0GLUPA==IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_gfE+50BVrhqyJP/A6/SU2g==
IREN_ekODDB0ypMginlVSInA83g==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_kqgvAxalj8mUkR/Fl5/pOIefNka9oIOVefkt8kcLQPJAokSnq16x+2JeNT6iBFLqIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_HMULo4UIBG8C/soIH4WKxg==
IREN_iWXiM2Eqn9xGcIOah42IZA==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjcTNG7FkzH3C261hSxYUDEuK9whbw3x5NZCBX9f5SiO/sDGf5CH7s4caBxHxBdHnNtnmWLAB62Gc0v6j53t/q5A=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_z5dfIZRQlnmyFjZMUm+zIA==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت