ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_0YS+1LdNHu+qTzemr0BKjA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjdFdmdSNnyuyluQwjDyL7zU=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_7KcP2Kuo2fMoYMapvGsqgg==
IREN_uucItX9uF5UtGt7l9o/eeg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHr0iXSzq4jOZqYpqDAfiIX6nAZyxgZerSUwDSL5VR1mw+IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_EAyyjIFnBaG9i1RpixwZBQ==
IREN_TvBVD6zGGlm8I1O+TDwq2A==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_tn0UY0NYxQ5VvriV+2hzQVa41zVhBcvZ9B5/s3YxaGw=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_YhHovVDC5sbTLWsQ8uq4YQ==
IREN_kro+OmlJCS0yEGLpXceAvg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_BJYQXM7xrZvYgiIEgg3EdtAnlUW+FXNea2AttsuTezeriS5d7wEr9Pda+CflCexUIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_nqlgzJslNbCsnO5PPU3NBQ==
IREN_PC9u+EzJ8SASbj3/dmJT0Q==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_tuopHHH3wWnND1MNZ21LBvLYB5K7gi1DO0eI7tasP4+t7GWuvxmSY7VCtb2vCNTsIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_9V+gdRbC8AZndWJ4PDWcSQ==
IREN_MrI5Gb/CBBdC4b1H1esU0w==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_qRuZHI2JuhVZD7SrpHiahHIdp39uTx2UaJyRTside4+Porys8dy9YwB0XRND8kx5mjE+XWesysat5drVLtV0jnWdU4GFPesnYgI9yNbVZJg=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_qauF7hiaL5nB5gheIVOkmA==
IREN_rYsYqB/qkhKgl5ORvxyIMg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_IExGysHdImI9akiHSnaUNBTzm5dady+SXN+eWpEvX5UsmtRRO3jF/k7mmqU4W9Y9IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_QNAC28+vMS3C3mMX0Y1Ntw==
IREN_ymqZGLnTWLQ5YsxxSsfaEQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHrwY6dDFHKNfsfkLLoSG6Ri/AmUflgDCELVV2MsejP8Up9T+LUgG6TSU5Jm4hGaldMQ==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_u5rXS2zwH78B/uq0dweuiw==
IREN_isPVdyd9+CsyILliMMvrjg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_iomRpj3Uwu/pSC5Zv97As09oViQzJEM18FiMDXfH6CREXRuxsly1Ef8WsNFpGUW+IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_u5rXS2zwH78B/uq0dweuiw==
IREN_936AeyOXmFLk7UaEN/kAzQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_f/10VA/suhRYDzQMez0KElDdejZPs6Aptfm26Ku+yWZ39/9lkAtmcOMHuR2ozzz30Y/y6SpkzBe36yR1WS7GeQ==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_XBeh8aH66tuioll3cQD5uw==
IREN_guxXjZsg6s0waUZi4fkLnA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjVAiXr5UfAzhC4f7UhnprUiz/XpuqLe/lWQ7WUg+MCCjIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_ajqcbcOl+d+83JWDKU5bvA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsvPLseRC8z5FoTdnNvT+G9O1M449JZzSUByIIJnjzMDF1Jj9SsuziV/E7N0epOZNGw==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_0D3uMe96/pRrrnmeumZ7lA==
IREN_oVeLiOY2K0F85UthM8MvMA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_2Cwub2yS+MXnNsfomN8QXK9yWH0mPay6kfG6VZO9nBHIWHH3HhxtSRrJJM+G/uG0IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_EQLjVUfHK+lIQ3ywVmbGSw==
IREN_mdXVIhjI9uLLiRkd1AuUOQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_+fAcJsuB/xRATma/wZxSosl+1/owYFiXL7QSvd4DbtTIN1CfgDbdx4p/My3lh80UIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_JWzssTPw6arfOJT6+ReCWg==
IREN_X+rOjbizIoyqBUK8oesl6A==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_+fAcJsuB/xRATma/wZxSosl+1/owYFiXL7QSvd4DbtTIN1CfgDbdx4p/My3lh80UIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_JWzssTPw6arfOJT6+ReCWg==
IREN_IsbhaGCsVVuHG19TuTU+RA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_7cgQ2cDoJUs3qC4VRCYhKJx3CIym892OtR+wIgMmiVNrZEG0OtsraxbfqUE2zFkCIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_0TdUc2uY6bLw9aWuBTPCbQ==
IREN_BvvgtPRztpwJndXyWDiWUw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHr5RoxMXWQo7qZNlr+EltuUtPGjB2WQ9eHHs6qM85czLKIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_7KcP2Kuo2fMoYMapvGsqgg==
IREN_IDH0Vs0QAye7kXkAJ0qPaA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_ezget9ABqph+lDXjnFAsN6nKpXnVhWsdMKXWD4sMhqDgT43rp5JralPfFkGTZR1qZUn0kzJ5CiAexMwjIxGmcw==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_7lGXNyd7VMVCT3SXChl8ZA==
IREN_PSbdw+1U6iXNs+UQhMWbmg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgss0OJnRTgilKgqQrmtcUjsjo1XgQcCtX9kNXcRbbwUTCRW3tqLRX6r0oGz2kYT4A6Q==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_4J2swan9A/OVloKJ9AZxSQ==
IREN_kJUnSVpPItfudvRXJM2IzQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_EPk3rZWIQqD+qs6vGJ1wSAZXDo1+cnOdOPpZMZt06K+ie3xkC7BAfkVgFYfwpPIvIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_G/sU/WDOa60sHtrfAUc2Qg==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت