ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_iWXiM2Eqn9xGcIOah42IZA==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjcTNG7FkzH3C261hSxYUDEuK9whbw3x5NZCBX9f5SiO/sDGf5CH7s4caBxHxBdHnNtnmWLAB62Gc0v6j53t/q5A=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_z5dfIZRQlnmyFjZMUm+zIA==
IREN_s/+NLkA6XjdaE0hZ46NOmQ==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_KL6i2BnukboHzqPf6hj3cjSOH1TYUEAWyc0KIlQgrzs=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_XfEPzE8D7Bzo03drv6PCtg==
IREN_6CCRtNgXrh61Fh5cr5QYbw==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_zz/TJ6N0uqExEtdQg7px2OyQnCMX9UM9S4/ipGzghFChEHlYzMWEPnGC1KrZ4IKOqut2qljzi6M6mNfjv/qcZA==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_frkrnQqpWFh+jLchppy4Xw==
IREN_5ZCna20oY2WqOUfCXxkAzA==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_q5VbkkIdjpLVKot/2Dy7Mk6KlXkAqrwEILNVSDxei7UGvGigbgLciS4nEbNueE10IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_UlozBW5zmbp2LmjLUxx54g==
IREN_3URT0EDoaIrWeTgUIlKsUQ==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_4XmOCOGRqkJCQ+E+RAY6xJ0WWDoGlBfDNLwmvCcYNdiTr2SX0EDTNHuPijO2WNvOzpIKXhFDqFe2y5F5I0Xtwg==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_6EvY8sV6WGEZ/HsTm6JanA==
IREN_ABpjFRQ1zfkNQ5FC5BqfEQ==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_f/10VA/suhRYDzQMez0KEm/FQr+3Bai2K3cnKa2wpmY=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_mH0vQC0FO4PYwJyRzIC8Ag==
IREN_2FTzI4DhibnFS+N37HLkiQ==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_f/10VA/suhRYDzQMez0KEm/FQr+3Bai2K3cnKa2wpmY=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_mH0vQC0FO4PYwJyRzIC8Ag==
IREN_FIyHig+EefKpU2uMfp+n2Q==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_JBletkPMxyD3qXYv6e4PyKCFYkSla+WI/TA/XHzdRUg=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_7KcP2Kuo2fMoYMapvGsqgg==
IREN_OUxRDvngIdmEmFMGulyI1Q==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_JBletkPMxyD3qXYv6e4PyKCFYkSla+WI/TA/XHzdRUg=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_7KcP2Kuo2fMoYMapvGsqgg==
IREN_7/Vl4Kr12vNiaBvVpSkXWg==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_FLPNSOB6cfsbfnedqgS6P3vfqNh3tcPgrXD9r1ocNebUoNVu0djh0rwt90QWXfzsIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_Na1gaAsn0yiXH+8xA9FCgw==
IREN_qUrUqTJQvz7bsCvyuAhSCg==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_bJ9i7cBxW01NYcKs+f6PA/B785c6FaUNcukcxfKOsjK+YM9qLGVR5vJd8G5pOG/YIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_QIDpczmh3uOPUEKF9ReHVg==
IREN_318sEjn2ZCrZZXTdvdvsyQ==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_z5Vq+Ton2p5a2rYk85biidI+IP4C4tD0XxC+rzkvic8=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_kN21Ipc10vJMakzZA6xVEg==
IREN_Y35l5kTSWhN2Q4SWjpRAnQ==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_M0thf/Ajk23sl8oBGazg51G/oqZhIW6cN/tRKUPhoDzcXgqRs2B1VzZeYTkuyDm0VK0ymCcfYXFciJOeA/KrhA==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_B+168KCSFYcGwb/rDqhQrQ==
IREN_Lseb2AxVEoaGtai4hd/eAQ==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_I5ZUlqvavyvPOOJw/uAsxvyehxe005pL6jBuAj++7KxHh32X0q4eKi4uzrIHqb+pIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_9bhTdhi5n33e+OG33GXjLw==
IREN_5rFPu2jdwOB5J5R3Hc6owA==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_aYBgDZ34K2CXi8QQoekw1tiyBe/uEjkJZX2pplZm0aDbneVjMt76uP+p/RQZxXBHIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_s0/pt+18+UOc2fXKuVKKow==
IREN_FToA3W+gIC55FH72SVrtyA==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_QHlx3gKBqvXUrTEnOa39zpPsmmqNtQfpMGiZdQwo2sxkxh6MIBSWmlFMiLuBDQFdEqrcB2K3L7dj/hS+oYxujw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_XxYGZFRW1PfMMjXVudeZoA==
IREN_aSw+cB+MBPz/cXykNV9V9g==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_HsdhYweP9oZCrZsPgoreg0rU97wMZLT4yAx+OfrwTLM4SbBFDC/44D70CU1XKhKFIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_XfEPzE8D7Bzo03drv6PCtg==
IREN_y7VCPdB8UA8Yaykq4OsYyA==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_HsdhYweP9oZCrZsPgoreg0rU97wMZLT4yAx+OfrwTLM4SbBFDC/44D70CU1XKhKFIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_AA0P0iNsdaWa6AbyoCbokw==
IREN_UvZSoEW/hl46+HG82+fmpw==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_HsdhYweP9oZCrZsPgoreg0rU97wMZLT4yAx+OfrwTLM4SbBFDC/44D70CU1XKhKFIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_AA0P0iNsdaWa6AbyoCbokw==
IREN_Lh8M/Z6JfHrUQUBu+p52jg==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_W0VClT/k3RWO3etvklRZMoDT9x9V3BaG863JsCSNPJbXT5zs+yS5Kk9q5INNoWNcIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Sw56SjMh4py0JL6V8jjLiQ==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت