ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهمساحت زمینقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_KwYMMT/MVUWlkIhb4INkJw==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_kqgvAxalj8mUkR/Fl5/pOIefNka9oIOVefkt8kcLQPIW+HDExxhIjzbqPMIq0orYIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_aDshNMc9/NupoGgkPpEdSg==
IREN_yxMlrTw5DufDceHHw4+RPQ==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_0bCiuMwyoADnwoLZfnEKJOUdWGDJubJRDzNudl60/XZyRedeH5iTqpDuzM2VCubgyGCYrYkevsT/gSEhuQPttY6+9loIyXHxop5pfKBlMvQ=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_lGUi7AI8hfMVFaC/zjS4Yg==
IREN_aBip2+NtwfxNNHLVW/i7MQ==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_7cELr9OQeCRzokdQ1YrRF4xLEiiR69ao/+rfRQz5+L8=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_D/ICHR6SKU7yideImeurRA==
IREN_vFbl+ZT8OqvMyudeiYksHQ==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_FrkzJIwzxFGwygbuctsCoPHKh5meRnNF6jhKHezmz4Z/QC+2YrBWknO/GuQGOn/DIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_p1Q0frSBWt9v/nOCEq3GMQ==
IREN_+DHcyXwtgjPSxr9WDWrFoA==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_FKIwx1idxeAu09E0UIcUAmxYsaIHY5zJun3EBmgR5g/HbqKxjbHhnwBQ7GNsqjsxEOXqoPLMW3+lTbz7O/QEiPuH9siDWS3ZwdX0WM1avl8=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_N8BbcK4CxLEj9Ntu07YfcA==
IREN_/Fb2A1/j7C6N72bLpv6Mkg==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_sar5OugA/CxlFq8COqbC6zHCmhCqfvVovlMRYBuINpoXNDwTFxr7io5xcXW58L5UIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_V6SvfDiV9Xs//wh0qGDI2g==
IREN_VOIbKI/KLjZasR8W60+RZA==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_LQ5sYNu9Lj4ZTAtrADuH/ZG8u0Ic0leKpFhT3nqFjnP4xSGpvnuJuDQqFhsslKqLIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_lE3X3f2Jx4n2058amFRuxg==
IREN_ceAuAPeUU43W0MFOTWsZ0A==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsgS/aKsJWC+cp3ktojvGTkQJ68DkVFwCi2TaT3XTNManIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_IbebvNbL3DSnMwVnXR+oIA==
IREN_jAd3SJA3Mli+GsNOCP8ABw==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_2SQOxTUD278VbDGrA/VPSDwha4dqQtDCGLoDdXob8EBi3iQiDdOMUBWvb22A7aES4A8jbkN3FdDpdNjOnQMV7A==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_hp/eReTMfEZ/VgjAmRR9xw==
IREN_skKm1msz8WT6iplbTJLxNg==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_j6mZODIvAowjpj0clR/ppxIFU2FLgI4GvyWsihSlAWzHgXJ5Pm5a8yRtZGDti/AjIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_nu6BolMacnLYPpZGbEf/bQ==
IREN_NOLuL7IFJshC1pBUJf9haQ==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_lpvgJFtASN7fLsGal7bEUInqvVByrjAxpTRefB+v2kn4f23XApqCtdNTgD5YVo0nIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_mH0vQC0FO4PYwJyRzIC8Ag==
IREN_qQ7ZhDqIgCNxLELmje/uOw==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_iomRpj3Uwu/pSC5Zv97As1ulqExg21L0Kd38qitUiBYEsSr1Dkor7Zq0iY9FmYtWIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_eYBDdyW8puHNLav6fIeGQA==
IREN_Fi1/RvqVVRE0mSqSgE6zjg==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_+qKOvLDWzRXOQVEtdztJC52R9/iEbWoF/T91vJrcv8vUNE8zy+a2iagntdg6Mi3jQaHfQ+B80fsp4jLBMpfLKw==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_f1C9DWetkx/n1mLGQLge9A==
IREN_e76es9Qs7NGxIYWo+DlYFw==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQfWkpS7h2sjb/U5H3xcL/9ynCZqJpct1W6fU9lIXcDN4cpgLMeqIQ3+26CJNB3of1Cw7M2vifNIrL0bbUxSY7k/3ioSOGLcGntETqAh7W6tXIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_QNAC28+vMS3C3mMX0Y1Ntw==
IREN_itx2OMbwonftlQdXwkF75g==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgspFqGt2oOASgV7R1s22MeNwUZMgw6qU9TwwQVYT0uLfyIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_9qqe7mZogerPH8+WsfHQtg==
IREN_NdMRElOgxtgKaoqwqOSZOg==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_7oTOFmh+miE8OC2DE7ePy/ts9FhNdaF/y8qkdm7JiTgj1CNWE2fRZmyX/OPezC1Y3Y1bKj6E/WWtG8AoplwLRw==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_+KXWMVDKUW2A/IcQ1SulqQ==
IREN_yjy10MwyJ2ipIlxhucgYNg==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsr61DN7U6SZx76K7Umyb+/7VkcLWJuMsk81CHnLX1IOqIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_dibDsU6MntH82MO/g1Ovpg==
IREN_VUW9qmqN5TfUHDtm+2MD0g==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgspqSXBnYmMCTPL7vhyRquc0=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Emi93gC5i0fvD8oEJxYijQ==
IREN_j7r7dEz4nUzbdzFayNfPhA==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsq4HRwJLeYR4VTuFsFb4+J9Hl97ZQYMK4EaVYDjJXYCAIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Gf1AiPI7Y2+7397tPY9MHA==
IREN_ausXUxcAK3Z5qBEWGRy9Hg==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_BJYQXM7xrZvYgiIEgg3Edg0WsQK+4nYn//b83pIQBc29PafjnpH6tlUNrxEZlr8DGKl7yNq0zhy+1oEmyqYwDw==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_G/sU/WDOa60sHtrfAUc2Qg==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت