ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_0t2hbvd67ZupzwGYH0kFeg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_yBXvPasB5/DjlRHj6emgSV67BZ8IOSN451maMn9yX2RjLQAPMYOdqAy+y2ElD3tVwfHLUgMEprNzyksLe2y9rw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_qauF7hiaL5nB5gheIVOkmA==
IREN_PVaTyhIa11QwIv1TATjYNw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQUd505x3RAljzu8XRkrxsTBxL0UJOvYC/bVNeqspBHgHyoo4m5bBMPxXQ2QlsbjMZf3yhjv6ANTkoYCs41Fivyc=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_LBCh7/+7gZweUbPUbAg1iQ==
IREN_thS8Dabl/LPsH/ysaOzUbQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_Jjzzz4aowzagWiGXqqBQs1mVkiUXed7Vg8BUJSOm7Z7aONYIn98skeMEa4+qejYPIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_zgZsS/K6lJ71HngMzA7yeg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_m1iHT5hmp4Fd6t8QkDpN+CgSqxsDnY5lWcu6HDIYwNB44n6BHxJIuXNUKgeBf2mye+6f+zPRPts5E43yFZiTvr/JxwfH+28/JrnVLiLRDRw=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_UBLZb+4HzN6Mr4ubbqq6Tg==
IREN_mWsYONVX+JOm/HtS5uZ+tg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_9d+s7NSTpaB7czkiJQSehq/ao7p8a4JeIP8YrsX0jDyERAqKDzbBmHG6RrKT7krRhVrEdVxg58dT1pom8rALFA==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_etZGLCQfiW6aIXAzqbrUtg==
IREN_TnxCYSEq9LQ3LpMltggEyA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oJs3Dm7/UpffGwrIyiMmEyA=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_qauF7hiaL5nB5gheIVOkmA==
IREN_0y2w8ZPaJeyLeHoYoq8c4w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgssecuUt3k/4jlUF/Owr4o6U=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_YhHovVDC5sbTLWsQ8uq4YQ==
IREN_samQaXKRN7oxRTzjxhzU/Q==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_PxdB28JxaEQAESwWBsp3Qjfpj1aRK07hng/gno1mBJU=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_YhHovVDC5sbTLWsQ8uq4YQ==
IREN_gWrOzHjlUIJLzsMp0bAWzw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_akmZREqSvdpidWqwSWhaecBH1QEgdPorEL50ovoQAiA=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Sw56SjMh4py0JL6V8jjLiQ==
IREN_g1nbAUKL95phAcPc5HzNmw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_sEEQDKyC5oeSMpzecI+3xPYBoJDgl04/OAhPWcIWmQktfnNHVK6xFUU0NpGdFXcwlgx7KY7F+UhJYYMC+Zk5jA==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_l4LmrTHhnqDSYWVEfqtyPQ==
IREN_vw21vQh+4fl1786bqgcSCw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_9d+s7NSTpaB7czkiJQSehpBnM9zclQMMADmci3Bh7SUVr2Vueh4FTFVXyH6Qf3VvCozDzgaN9RbZM0vQdp/LUg==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_nqlgzJslNbCsnO5PPU3NBQ==
IREN_/2oRSm8hyPbY4Y+JivPJ3g==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_QQCFvjbPO6dqN83nt2MIGy2VmzfN4/JRG42S56qFyhccgh907CarzX1za8qLDtRQjQcxeWwZ8gtNqcHUNEkW8g==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_f7MvCRO+1puzRR/5dyVRxw==
IREN_0iJ/Saudp5xFdM0eCTAuPA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_9d+s7NSTpaB7czkiJQSehpBnM9zclQMMADmci3Bh7SUVr2Vueh4FTFVXyH6Qf3VvCozDzgaN9RbZM0vQdp/LUg==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_YhHovVDC5sbTLWsQ8uq4YQ==
IREN_SyK6yEcvB7QE/3nqZN1+/w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_9d+s7NSTpaB7czkiJQSehmdMkzUYfWqvceBUw3FEfYmvwGBgTugUenKaAa8A3erO8cMAZwP5sp8EgFIdnaL3Bg==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Sw56SjMh4py0JL6V8jjLiQ==
IREN_QsaRdtWVubs6DUB6+MFbdg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_fyrs9i7pfGC8QebtF3rg+DsukIaHLEXg2INbyqtSp4I=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_cg0rZzNc+Z9cgcVbxh96ZQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_P2WdGb/AWdFFbOesnZVj9O6PZSbGrzAt7Vwd8hcD1Slu6dj7UTFW3lhSragS5OP4IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_EAyyjIFnBaG9i1RpixwZBQ==
IREN_xYBGX+2k7GT0f7pzJjsjgA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_kqgvAxalj8mUkR/Fl5/pOGJATrLoEV2P9qpEIX8H4q5ZPSw79lVEYWY9BJ4SnB+fIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_9RJhEmOi5VCJGdxEmQPP6A==
IREN_89rPt1flVxZ3KT36CNhu3w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_61T/I2GJQ+XZsg6/bZ5hdiz+IfRmyQ/6YLYFctM2VjQ=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_1FhOI3cvMhOAr8OVkn/fVA==
IREN_xYgdsXEQOK1mlBnzv19Cxw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_3G3hdmKICKl63oTXmMqCg2wJihztcI238ckFx0I1FaQ=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_qauF7hiaL5nB5gheIVOkmA==
IREN_4GT5CTLNk5VGX0+EvT+7rw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_Cf5EaymZA4IalfOcFsvsL6ymjSUBs3bn1V+OAMNsH0P0/3cWQ3oQqIuTYZAERhezIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_u6jTmfFa7wcS0FZXjQl9YQ==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت