ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_SbkK/1ESVdzkTqTpk57Bew==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_BJYQXM7xrZvYgiIEgg3EdiPwtOs6XzyV/eosYAJi5JVE5pVOEBElH67LOQMIWghuIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_yxI8odMYMy9tuimLk13UDA==
IREN_O/ssfUHzAsVpLGgQIsn+0w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_z5Vq+Ton2p5a2rYk85biiRHtf6Uu1Y4B5+nfVXOyQHkINHu5CUzBdeb7gPMl5QnMIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_4yYz8nqmhhXT/NBj/GwPxQ==
IREN_bN1SkebOmz6d2MQLTVHaIw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_z5Vq+Ton2p5a2rYk85biidxaX18Tbe3iBrDvWxx0j4rj0Rsqr5OeTmtUTGhKw5hIrjWyjz+xfjY7Gp7EBXXvIzfHHRn/dhz9yOLv0eQPSXE=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_XfEPzE8D7Bzo03drv6PCtg==
IREN_QEJB7kJ/cuahRqGYYRQX+A==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_z5Vq+Ton2p5a2rYk85biiRrGhcIKJBibvbpHx5Zz68E=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_xzhqt+xBl8qs8kbuJwDxzQ==
IREN_NprPo5Py6YrzsMc75musEQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_3G3hdmKICKl63oTXmMqCgxbQk6M+Dg05L4WWfrnr1oLRd4xohmcZV1ccpDU3cKnVouSWON/qphIHxTNb3wSq5A==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_0N/Ge7C9+rso4QeU7vfHzw==
IREN_k8lI8OOOMeVnJyXazswGKA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_GPdILPzCX0EpEp2rtjF6EIxt7zf5wmy5vsXGklAYHU4yHAcZKjh9iYnQVJmaoef7IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_XfEPzE8D7Bzo03drv6PCtg==
IREN_xNJS0QaokulcHsBpzyIpkQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_KBnxXJi5weIikyEreuvXj3pVkN9yMFWRphyJ0PalR8L6qio9jZPU1GS0z9SMdjSQIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_7KcP2Kuo2fMoYMapvGsqgg==
IREN_4/nmUplZpV5jI/nWOM+9nA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_15l7h66qzlF60MamYwVIdmf/XtJSBm+rgQOdDZ4OPX4=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_VBXLNr7Au0HBx/fthUHaNg==
IREN_GJjdvmdSxOYy+Gc3tup8Xw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_hB7Q5892JGhuMFjeL5VwIcKLxVrLeFUb0D9UJQoKArwYg4jbZbqcGWP/Jq1mCC0F3DNug9rsV/k5jgqkRu9iOw==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_yxI8odMYMy9tuimLk13UDA==
IREN_+f3I8mcxFN6u4tBeuyT+Xw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_q5VbkkIdjpLVKot/2Dy7MhqaGpThp3lNose0nA4e6tgYJWD5OzYpiPSmH+Gk3E47IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_BCLmznddvlIG3MWuxY1HYA==
IREN_pGsqn3x2w7p8XRX6SqbR6Q==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_KL0gyQyMnDIZ7265eQDxoXc9DpimxpHoRzaykiWh/qc=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_hFefuhXlBPI6/qpPFRE3xA==
IREN_5xC0UPY8RzZ5WraQIG9/Ng==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_BkcpE1x3URsgrcLDrcnc6ViEq22HGL12hPxgwhEOTlVc/CpnkfLba1610klwwYV4Fpo9HQSiADI7rrb1QrYA9w==IREN_lHwJBPtALIzRsAPFrVAVOQ==IREN_xzhqt+xBl8qs8kbuJwDxzQ==
IREN_ZlxkcK2WIGAWGNGX1quzWQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oCdzYnzyBqJqBNovjHHhEWfzzcLuL1kjH4Eky81MX8mEIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_XfEPzE8D7Bzo03drv6PCtg==
IREN_Tt3Z62KOny+h5lkb5KE2Mg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_P2ejOwCUet48tUOfkXycu3DgC879Q4wVK4cupnLmXd4=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_7KcP2Kuo2fMoYMapvGsqgg==
IREN_DyoDXQa9CDPsKRakuizgqw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_qTwkXX2yA1A8LNuhDxV/ZviIrc5Iy7vSA/tu2pBO/FwURGcCvznUCmmNaUAk6WvlIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_7KcP2Kuo2fMoYMapvGsqgg==
IREN_JPhqPwc9M0IbP+OIh++AGQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHrwY6dDFHKNfsfkLLoSG6Ri/AmUflgDCELVV2MsejP8Up9T+LUgG6TSU5Jm4hGaldMQ==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_7KcP2Kuo2fMoYMapvGsqgg==
IREN_8tUJJtj/9+ADGyhuBxKItA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_7PTFwynmtjlUVG6brieSH3Qoy/TDhWYPFhyc93NdZbU8UXLGyyEEuX+AGD3aD7ujIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_hFefuhXlBPI6/qpPFRE3xA==
IREN_bM1QSIIH2ohIb3v/uX/aBQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_kqgvAxalj8mUkR/Fl5/pOGJATrLoEV2P9qpEIX8H4q6aO4nj8hJIvBOZDijXNkGTIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_derInCSYp9wt6njdg3HRiQ==
IREN_bteYLI66TC7mbAjQAqO39g==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_kqgvAxalj8mUkR/Fl5/pOGJATrLoEV2P9qpEIX8H4q6aO4nj8hJIvBOZDijXNkGTIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_derInCSYp9wt6njdg3HRiQ==
IREN_8T3+bExRfWJ2YVOQ0KeZtg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_25QA2b/YPT0PQYAlAZzuFlzNzQ0x5cKnUdvkh8V0DpdJtsp0YV8XJh0RLri+0RRfIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_hFefuhXlBPI6/qpPFRE3xA==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت