ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_2S509z93o9LORJWw2GGr5g==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_PV4hz/BgiU+tZCNxgIvsw9rGVSueZS9/8l9g0DE/o8Q=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_Ngg9bIlNU1aS8IbTZEo2Dg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_s4Oa3ZD/sfPTGViqKLwGqTWq7Wcs2rf7MHKiUmJm9xBmuggzU4eBorcjSklj5yXeIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_guxXjZsg6s0waUZi4fkLnA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjVAiXr5UfAzhC4f7UhnprUiz/XpuqLe/lWQ7WUg+MCCjIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_/5yuZES8Ib4EkiKPeDlDVQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_E3axiLMPSHR1IyYJz3M3hoQSdVo+sq8h9umMrOfcTHFqAgL7KH21c2kF5jNVdewNjmfDFwCjUw4051Pdtpg5ZQ==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_yu5kLip1zzE2K+suj766mg==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_BJYQXM7xrZvYgiIEgg3EdkdaaFIeRiyEYf+8q6fuh6O3JfsSxqTlEO1/2avtI8s7DhVnl1yAgQfGsoPj4FzfQQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_VIROUoh/6wr8sFK/+yHYOA==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_Ly0Z/0QRdZee0RckxJnmFc6Owtx7cGQOvuH0c/T+uY99sO/Do3dHkPKwCCQS+7TlIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_TXSaQ2Z9fSzz3o0VTNKwYA==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_Ly0Z/0QRdZee0RckxJnmFc6Owtx7cGQOvuH0c/T+uY99sO/Do3dHkPKwCCQS+7TlIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_FebikvqF/kSgPyzf5k2uUw==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjY6fwRPbPO3MDk9JyZ98nTaYZb6DhjlaMYl4ZQdhIjhlIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_zisJmGXK/7gLPuJEfO7GSA==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_4iVJntGB2EsBt3s/R8tKyc/ewZ4xwGS56LyF0m0ylqKvWrllL2s1C4lUQSDbJQY3IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_k2TVVFzEYfcI1x+KnZSDlQ==
IREN_7/Vl4Kr12vNiaBvVpSkXWg==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_FLPNSOB6cfsbfnedqgS6P3vfqNh3tcPgrXD9r1ocNebUoNVu0djh0rwt90QWXfzsIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_Na1gaAsn0yiXH+8xA9FCgw==
IREN_yO38sXV/KA9wVB0OckJwrQ==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_9d+s7NSTpaB7czkiJQSehvy/h4PJf0X4Mk+b7FH3WrIgk7DiGEUssH+A7UNf2WbbtUHlS0abdcI8WqcSSQxIqxTAe50AhusPAEdjr+6aIhA=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_h9gN5LJJftreoOGwz+DdLw==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_1tikauufCUZ9n07BAWLIVl/2Q1Oelk+YLfUKx1E9kBhvpuExCYj6+J4xRBbwS8VGIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_WfnNW3r1SXzxh0b/xl7RHA==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_1tikauufCUZ9n07BAWLIVl/2Q1Oelk+YLfUKx1E9kBhvpuExCYj6+J4xRBbwS8VGIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_PVovIsWEbSvqeR5NhQoOUA==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_5VGhiQpYqtUveaJnWOavlF5WXbqEgv8BPFb0qUWmDgCNkg8V0LI2PakAPhZbR3/LIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_TSxkjB75IQofSYlnu8iJYA==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQS1xMm8YHQ1hNy1A9zt+af1B5Osl32n9H+CmFg5BKsDFIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_NMcLCasn4ATITF5VQaeVsw==IREN_JuafUofOB1Y0tacm67HoDA==IREN_m1iHT5hmp4Fd6t8QkDpN+HinrigoKShWppGVMbOceuC4VCk8L47cApYw9ihKx/gIIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_UW5GbPDeCubM88Ds7d3Aug==IREN_JuafUofOB1Y0tacm67HoDA==IREN_QDzIbvAnE2OdYKspWiM8oRtUaxEMm2pYO9SsF056baE=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_zSKK/Gwc067wSt2B7udyFA==IREN_mvVGxoghJTKpaAOYWRSsCg==IREN_ggKsHZcbJY3FmM9c9JMKjMPye6AM8eotXCO8ur0IGQs=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_oWPVPFj61+wV4QiAxs68ag==
IREN_d06ntvdJRLzOTI2aWmnIhw==IREN_mvVGxoghJTKpaAOYWRSsCg==IREN_v/WGO5zIOs8Yk132fQop9vae5bX+mk4jy+O+HDU1xa8=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_cw9Gvf2HffXlZtgoMMvYAg==
IREN_3ziTUNTHF5h9nJQURMrd/A==IREN_mvVGxoghJTKpaAOYWRSsCg==IREN_7oTOFmh+miE8OC2DE7ePy9HHVXpya7wetSLFA9RH6+V4o2p70uvxWPVBwElYtGqDIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت