ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_m1lhWsnrDgQOzZUdA3scew==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_61T/I2GJQ+XZsg6/bZ5hdjTUVbRNnqrWZIUUZ4tkNwo8nVAdrl4E3KYpEE0adR36IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_xFRdtWcPfSf4GlwxuePxjA==
IREN_/BxXfbfgKgBji3ctFtj7Zw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_61T/I2GJQ+XZsg6/bZ5hdjTUVbRNnqrWZIUUZ4tkNwo8nVAdrl4E3KYpEE0adR36IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_xFRdtWcPfSf4GlwxuePxjA==
IREN_59Fa8Y+txays5G2UZV69qg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_ZyesYYycYdgEaR/nXWz5YdKAisQ1sm872M3tRGZX3NifegohXZjpVxkjCUMouun6IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_C/s2wbDXGr2hDm44tYbjRw==
IREN_o92XK3a4RXHyVtN8vo7zNw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_7cELr9OQeCRzokdQ1YrRF/pQx2TrS1L02Nf74xh9Vec=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_RL81LJx19lRPLjZdHgCczQ==
IREN_DzCz+yM1ax3GcWyQOZtqyg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_tjBVKyu2gsNgJtCspxrlTlx1YRYi6kUaygUNNBVN5L0=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_mmmXO73nwr/in+7/YvpH0Q==
IREN_75it/JW+fFecymOLsIENow==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oLT0936PiSUq8/fk8o6V2wsxC5umnrTw5THm4rbv1gjIZ5uPJQ001qEtVoYA9BshEg==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_mmmXO73nwr/in+7/YvpH0Q==
IREN_IlukJftJGMFEHW5QbC1DQw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_u0YWr5zN5TLeHpUb4YEng+yQ+JVmqu/AcuxFwiEUqAgzXjqe7hlpV1ezSiY9j6D2IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_xFRdtWcPfSf4GlwxuePxjA==
IREN_gdMPcWapmke7QizM033Wtw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_u0YWr5zN5TLeHpUb4YEng+yQ+JVmqu/AcuxFwiEUqAgzXjqe7hlpV1ezSiY9j6D2IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_xFRdtWcPfSf4GlwxuePxjA==
IREN_tPbGEFSNwW5ND/xiJNlaoA==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_5Wj6Pd7PIq4MOMwt+h9tkP8EDsIiLzqPbXYxQBV6+xB9Sn6Um0+mw6qz2H71LZNlIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_C/s2wbDXGr2hDm44tYbjRw==
IREN_dFJG+vhOHktlM0RDZDLkhQ==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_kqgvAxalj8mUkR/Fl5/pOIefNka9oIOVefkt8kcLQPJAokSnq16x+2JeNT6iBFLqIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_mmmXO73nwr/in+7/YvpH0Q==
IREN_x+4pUN4qkuzpJCBDYPMOxw==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_kqgvAxalj8mUkR/Fl5/pOIefNka9oIOVefkt8kcLQPJAokSnq16x+2JeNT6iBFLqIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_mmmXO73nwr/in+7/YvpH0Q==
IREN_kv8R4KZkUFbCgyACvxXSDw==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_LDmwdBPqUfFUoJZUj7q3FPrgOTDiufazf/fsMe3MphJRzpzUp6kRl03gPikBKGoZJm8MJnX4FlgC9pWxneIN26Sp8Pyo7flwrMkTOafoJXg=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_TPwDpIuBRW8aSwaez8nS7Q==
IREN_9lSveMTKjmTqEPiel58FKg==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_NC3/vVliJSZD3y6GIkFZISvdHcV2oOARx0sh1SJ0ZaC6kGUKvOIAtXFwfdObVHQcSf4FcOtnZyrPPpJEzfbtHYWvBNyKwY81DiAojsotJms=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Vu8PTcuVeq7NIV9EMTwLpA==
IREN_rog9gqAnJNKbgzxr8g7ezg==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_NHfgPHwhgLqinLc56oqaRsF2zY6kr7J2kCUH42Q0uH4=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_mmmXO73nwr/in+7/YvpH0Q==
IREN_rD8dGDf4UvrbeeDP+iaOng==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_NHfgPHwhgLqinLc56oqaRsF2zY6kr7J2kCUH42Q0uH4=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_mmmXO73nwr/in+7/YvpH0Q==
IREN_G98FXBvF9JVnzIOnVVIyEw==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_yAdXLjBphVL+NHlZx0ymo8pJHslt/znFZWEUrkVzGkI=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_xFRdtWcPfSf4GlwxuePxjA==
IREN_TlmK6YuNWYYXDmWuVEDL2A==IREN_JuafUofOB1Y0tacm67HoDA==IREN_Jjzzz4aowzagWiGXqqBQs2lxMEXVNwSGn/z0Rzo7dRS2C3TuCGTM7n1wS0RQC7su2mIq7V50xVs6HqLDKIfGJA==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_mmmXO73nwr/in+7/YvpH0Q==
IREN_tn8tPoI3bwJkNOFIjwaOQA==IREN_JuafUofOB1Y0tacm67HoDA==IREN_qTwkXX2yA1A8LNuhDxV/ZjcgUu/l6SNjQM7PX1VY1e4YHcsW/cnNyJ7l+coUiifRIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_mmmXO73nwr/in+7/YvpH0Q==
IREN_Bs1jq0r3sI7lcxuHFdgwTA==IREN_mvVGxoghJTKpaAOYWRSsCg==IREN_j6mZODIvAowjpj0clR/pp1K9tZWrHCQ/bGqeD2rMfLt6s2rvZ4UTTM/NdAAJWjvap5f0JliTvXvjD4CmJssSWQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_mmmXO73nwr/in+7/YvpH0Q==
IREN_zL4hR9CGIlu4RWviGj2WjA==IREN_mvVGxoghJTKpaAOYWRSsCg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oLT0936PiSUq8/fk8o6V2wuARh27I+rgIFad2miiygTLIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_TPwDpIuBRW8aSwaez8nS7Q==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت