ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_vA4JG5W7ZEhkoGauCs3Nhw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_NC3/vVliJSZD3y6GIkFZIXz5o4TcOl+o0uTZdQFEOIYjr1sTQv9gVCnppCAs5Mjvn50od4V6ZaXpV9ygxlRpKwTMMhwGVrF79kCPT3n0YOA=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_/+FCBHNAAg3h1b5l5d/P2Q==
IREN_etzbjDLzixc9Cf1drPmP8A==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_WUZ0jZN8N0RwlYhS/Ab1SsDJRjUbc9MBUdyrdtkZZiY=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_0x9liZxq4hAol/By5r8IQw==
IREN_aJxugF2TCDndosEjPFvcUA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_BPpGeMzrCUTMc0UXFAXutLsYzRGg37kliA/mV02MGd0ko1aKEGmMIlF4Fvp5NP/E4Ba9nyaunyKWn6XkGtF+hA==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_6EvY8sV6WGEZ/HsTm6JanA==
IREN_KsWBYvzb+AUkAx96Wx6HjQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_YrqMQXXGSvPCys2OgcPOwOAxi+S/r5bcvgQ9l9Vxs1jcrLqLo+aQa0U1n9Bx5Mu9IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_3Pi4daGG71FXn2KcLlsIdg==
IREN_MgHetqoPfAJrT7W4wImP+w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_YrqMQXXGSvPCys2OgcPOwOAxi+S/r5bcvgQ9l9Vxs1jcrLqLo+aQa0U1n9Bx5Mu9IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_3Pi4daGG71FXn2KcLlsIdg==
IREN_/2ivYjD60URV3SYcLITCCw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_xT/czUqbMDgLTcrdZGkOVUedtZtoFjEtZr8F/RTndYKbf5z+Oq9lIlB4xeAKeLe7IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_ewEGehbx69aU+XmxvqG7cA==
IREN_MWSTI7/Gvcn8owBfamQNMA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_yQTqxbt4msEtZCHs7Uvmx/kEmy2UzNxjBSEZQuidWOk=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_/+FCBHNAAg3h1b5l5d/P2Q==
IREN_YkScXWMDtTUqwtRaqE/fJg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_sar5OugA/CxlFq8COqbC6zbEThX7PtQy+HxFcsnv7ITvGqtMrLc2RacA3o5070eUIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_ZASEbctMvpPyc086NPe+3w==
IREN_vWFVFzWSuS8N3cPm0FHO3Q==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_sar5OugA/CxlFq8COqbC6zbEThX7PtQy+HxFcsnv7ITvGqtMrLc2RacA3o5070eUIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_ZASEbctMvpPyc086NPe+3w==
IREN_3gI5qyMyy7Ljm6Z42vvHyA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oISgcDu0VV9qDKbWmFXggqOmCyhpW8H6FddDZWcj8rcLIrbDJXCavUvVSkT5gn3YT/xIO+T4Jvt0L0wwtYxsS9ariM7yppIhRg/myAotZpcnIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_FmOW3O3OvyxCOOldp93DZg==
IREN_cv0+/vEUZXizgD2GVj/k/w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oDbKG+KGWQ0rxlFS4N8zKit35rCADZ7vXIM0m9T+t4QfIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_qZJHUka9DxEdaE9HrJ/sbg==
IREN_2t+0NghJW6t2CQnA8qNqxA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_yAdXLjBphVL+NHlZx0ymo8pJHslt/znFZWEUrkVzGkI=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_q5KTY02tl4QFJeupfJQ78w==
IREN_xPJ+A43q6bV0HeF5pzZ6Yw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_yAdXLjBphVL+NHlZx0ymo8pJHslt/znFZWEUrkVzGkI=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_IUu+LH4Ogf/VRJQCSqM1Nw==
IREN_6Ou5R0BSh/l7RrEWj4WDQw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_yAdXLjBphVL+NHlZx0ymo8pJHslt/znFZWEUrkVzGkI=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_DGwBRadvh9WYTWj/XY+qnQ==
IREN_QvshYseevU0heDh8/Fx9hg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_rYXBr6qiItC6Az4Ff8x0rOyZ4ZxAxvPAit8VxBPp7TCOV1ICdH7ClVNn/4nEKhU7IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_bX6DU0yiFsifboyY4HTfNg==
IREN_rVa+0vAcbvjMwN9lKLsC8w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oLT0936PiSUq8/fk8o6V2wuARh27I+rgIFad2miiygTLIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_zEhV5UHA7U/BSEVAZuxVVw==
IREN_cW555zs8ncYq/Xb1S9oDJw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oLT0936PiSUq8/fk8o6V2wuARh27I+rgIFad2miiygTLIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_zEhV5UHA7U/BSEVAZuxVVw==
IREN_QchiFhJtVjyw7RTyGmVpsA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_I5ZUlqvavyvPOOJw/uAsxpnWrPpO6Q7RnijZ/D9R4X1Av3zEyXfbvMeNsFUDzzyfLmkzQZHx+lg3wnYIYzRgQg==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_hp/eReTMfEZ/VgjAmRR9xw==
IREN_4kkghT1u3WQhzKGBtHfe/A==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_IjxlFozdA8HJEdFsWpVRbfNrzQT7WP0LRW4RrnK8pvY=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_s0/pt+18+UOc2fXKuVKKow==
IREN_U8A86CEtNaxNZDWBUDUVnA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_4Bz+bUMBkHHtYU2gVTjFdMjEXOrzatuDjoLaUavgxjw=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_hyOH6uClBnKCG9sZO5G7FA==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت