ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_OFTaz93mt21IrgStvSMQCA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_QQCFvjbPO6dqN83nt2MIG8yYUQB8qTT9l6sBvsSUp5gpjmu508TQzkcjqRxHVqzLOd6HdFlYV4b68DmAWJ2s0g==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_mH0vQC0FO4PYwJyRzIC8Ag==
IREN_gd9qJeUeIztw2DCXeqhyGQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_PNcCjmMYc6nOEtrf0CI7Z+2lJEwjYbZHTELKiC3u0dw=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_bfYa5BlB12gmlxWfW4pGaQ==
IREN_tXXdrUV9SmmS0SdbrJbxpA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_ub0/lLhQ0CZ3H5clD6vmUM8QmNqiCAlHyFj2fFad0o+Vh7x2BhtUdSUnif9gj91GIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_JWzssTPw6arfOJT6+ReCWg==
IREN_+wukc+heloVJUCVfCiP5LQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_q5VbkkIdjpLVKot/2Dy7MgAPs84LLs2LOsWte/scSOYh3Y7NUd1OwfCJvuSMrNSnIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_1CXD10psRGuk5nmM3ohbkg==
IREN_48GrQtVI7m//2EE3wm4fgA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_8EsgctXdSEjf/PZT7nFEzKu9gGsPV8+d2Bc0xZu01DlKX4vIZmJ6k5CNB/zvn+qmWneU7iXk6T87g+Yz6uq0/w==IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_QNAC28+vMS3C3mMX0Y1Ntw==
IREN_XozA9vEhKSWtCRq6U7iZiQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_lZSvN2MXodxw1tXTPpO/k5ucoLuuQTSDVjUBnLq8Thk=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_QNAC28+vMS3C3mMX0Y1Ntw==
IREN_f4U1bI4Y3SVmd3d3VhvR8Q==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_c0xAw8hdYof4QUwyWzmpPUZGiNOLK1OZttew3DGCeEPy72JD3Vj0fReRBC8IwKA9PYowM4jjl5GH/bnKI1W+Yg==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_QNAC28+vMS3C3mMX0Y1Ntw==
IREN_rYsYqB/qkhKgl5ORvxyIMg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_IExGysHdImI9akiHSnaUNBTzm5dady+SXN+eWpEvX5UsmtRRO3jF/k7mmqU4W9Y9IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_QNAC28+vMS3C3mMX0Y1Ntw==
IREN_mdXVIhjI9uLLiRkd1AuUOQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_+fAcJsuB/xRATma/wZxSosl+1/owYFiXL7QSvd4DbtTIN1CfgDbdx4p/My3lh80UIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_JWzssTPw6arfOJT6+ReCWg==
IREN_X+rOjbizIoyqBUK8oesl6A==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_+fAcJsuB/xRATma/wZxSosl+1/owYFiXL7QSvd4DbtTIN1CfgDbdx4p/My3lh80UIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_JWzssTPw6arfOJT6+ReCWg==
IREN_UYFCC7+iHFFLwY0WMk4zeQ==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_WmmLvQ4UDS4FWEsLEzDjebeZJCuYVa7Wpz6bTFVCY8AfixVIU7Mbs9VMmmO1P68nIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_QNAC28+vMS3C3mMX0Y1Ntw==
IREN_TSJxvKuuzAjmb8t5AQ1ERw==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_WmmLvQ4UDS4FWEsLEzDjebeZJCuYVa7Wpz6bTFVCY8AfixVIU7Mbs9VMmmO1P68nIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_QNAC28+vMS3C3mMX0Y1Ntw==
IREN_LMsFJwizz3ImxmhzyA2dmg==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_06Y20ltVQsXVU4tWtEEmDELUeAEZCXRMuebVa5C7kyc=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_mH0vQC0FO4PYwJyRzIC8Ag==
IREN_iWXiM2Eqn9xGcIOah42IZA==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjcTNG7FkzH3C261hSxYUDEuK9whbw3x5NZCBX9f5SiO/sDGf5CH7s4caBxHxBdHnNtnmWLAB62Gc0v6j53t/q5A=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_z5dfIZRQlnmyFjZMUm+zIA==
IREN_ABpjFRQ1zfkNQ5FC5BqfEQ==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_f/10VA/suhRYDzQMez0KEm/FQr+3Bai2K3cnKa2wpmY=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_mH0vQC0FO4PYwJyRzIC8Ag==
IREN_2FTzI4DhibnFS+N37HLkiQ==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_f/10VA/suhRYDzQMez0KEm/FQr+3Bai2K3cnKa2wpmY=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_mH0vQC0FO4PYwJyRzIC8Ag==
IREN_YuTa+B7MGHvgGmi25SNIVQ==IREN_JuafUofOB1Y0tacm67HoDA==IREN_EVhkZBXtMIK9dyTId7hVCkec3zGBb2PF17o/1EL/LzEYuDQQqieLoLdPn6V6Npm6j1jOal9lrRQaUwt7eSYHTA==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_mH0vQC0FO4PYwJyRzIC8Ag==
IREN_Hxnu+AQis3wex+rs2GKBOw==IREN_JuafUofOB1Y0tacm67HoDA==IREN_sar5OugA/CxlFq8COqbC68JuxJ/1sh/rJ45cd0l8nKM=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_ZivGjDlgEj5Ny+78fPPiwQ==
IREN_V/OotHzp9L2whqlGqs977Q==IREN_JuafUofOB1Y0tacm67HoDA==IREN_TJXsGf7VHGtA7HWTP7qPRr2r3kpVaeHKbmK8TZVS9UaoUoMghukmgjIB5/C3hbvFIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_bfYa5BlB12gmlxWfW4pGaQ==
IREN_NEk+nk8CDezRnHRyrEwH3Q==IREN_JuafUofOB1Y0tacm67HoDA==IREN_09BNVjdiqAHHhtRnKoZRQqjrFp/wZ1dNmIEK5TtvdcE5M4CwpS/k0XKTRWeZIJux88dzexlTit9vCqiBEO+Kxj7YQRMIl6CnplkRc0kQLm4=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_cQqP1jYLEq+ST9ZjDYr9MQ==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت