ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_AQ2Cuw4swYYGX/4kY6rP4Q==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_61T/I2GJQ+XZsg6/bZ5hdo8Jq5mIcgC/qou+MFFWi0zXMVAbfk4VoxGwhLRpdu7/IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_GarNgr2U3hQXMVBDZBi5og==
IREN_MuWZ2c0bU0L/PLEf1U8ufg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_61T/I2GJQ+XZsg6/bZ5hdrKDsp3SWv+VSESMLU7rk3E=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_xS25XDAxdrRWH9QQM0qCTQ==
IREN_qjpERSX2ax6BdU4eer5TJQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_kqgvAxalj8mUkR/Fl5/pOIefNka9oIOVefkt8kcLQPKb9TKDcv4h4Rr8Q5dCJxGdIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_7lGXNyd7VMVCT3SXChl8ZA==
IREN_+2XOlRJAQjV/pLmHnysPIg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTIuzJgfmCEZq0PnE7/K6Jz0Cq+332pK/nq5jnSvk99/1O8W2/nG7+R7Ov0nEofBJ1A==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_5JQgBmyAkKx5vHlZ/a8V2Q==
IREN_OAaOCbbqULob3CLP2AlS3w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_yAdXLjBphVL+NHlZx0ymo3sMsCoyw6uCuFWMiQppw7LkjwwZK8KV4nO/7xZV/RfUIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_9bhTdhi5n33e+OG33GXjLw==
IREN_aazkz6zUQt2Sm7oBRl2YTg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_pvMQwTX4KfutpW6IhtMzqeGe9iJd8vbWcFO0+xjwed3k2hrQREEx3OebuC+yl1XrIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_TTWNa81EJ2beBISg0UhIcg==
IREN_3rtxBUxdz1dbePwKjFNNpQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_KSJtmPgZ1PLu6Ua8mvMAwWCusjBzP4R6aoKounhOnfV+E4A8vDUGYy9qAlfXYTQeIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_r3NsdoItpsmSftDCoyZHYA==
IREN_i2wC/6Cr6hIFNHCKfBDEyg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_KSJtmPgZ1PLu6Ua8mvMAwWCusjBzP4R6aoKounhOnfV+E4A8vDUGYy9qAlfXYTQeIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_r3NsdoItpsmSftDCoyZHYA==
IREN_WzWMXWGvt8R6xa0oBiCEgQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_i94m2B2vnkObRaZOFT7OL3v89RdLVjF01RBY+pFJ38kIghPJBhmHo4faGG9Ea79wVrdvuZGDe0tAw8/bKkHHcg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_9bhTdhi5n33e+OG33GXjLw==
IREN_njXnY8xRusoXT7SfgAcJvA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_3G3hdmKICKl63oTXmMqCgyGzzepxl0ERIKj94/+Rwrg=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_BsvxC+g0zRkdhA/K3bsrhw==
IREN_YvvcaJSddCnwxCco9Eeypg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_m1iHT5hmp4Fd6t8QkDpN+ALzH//75WO/X31YBONJYs7P7CfyOsaOR6VUvP/Ie8BJQ6G9YWSpX77BwmtT22oCKgmpvEb+QIJqzPN6Peg4hoM=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_TTWNa81EJ2beBISg0UhIcg==
IREN_a3sEUEARtCxT/qksJ6XAYA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_hT4JtfvM+ZiJn5ye4mSo/G2cQV/s9aFXWvH/eiOORkzUFhE9GOL7PxBRHMuZFW7ENisUj5UebBRIl8je5Djrvg==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_AQ9KXkzYQ/5CTZku7sTPFQ==
IREN_IqBDrJFE4d/dNoOgyOaQ7w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_t0d+ZeSlpnJ5W0rCr46MhISlBRoKSsSy8ceb781WLdt2Mre3MkXjO4ZZm5MwOU4cXIt8B4b6dvzIRDcvlGfL1g==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_TqZmFUke1SU6z5SKmEfMgA==
IREN_dWP2irtsZYbESCh0nQK42Q==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_SG8SQyJLoVGRTuQ2J2veDnRxKS9zz82lZ2v0dg0Oif4=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_AQ9KXkzYQ/5CTZku7sTPFQ==
IREN_PD30+mE8EO63zfuDbNnx5Q==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTMNvDO3UsyVkhhwiDuLWhO80z+YZWoJwkURMi71K4nThIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_6grvoY+DyfeYmAFGISmy5g==
IREN_SYVqpnYcKBir+odT4ssmwQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_bhLVw5gEeTAjVAUorja1Fd/oMZlJLkNcNOiIWLXMNuY=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_BsvxC+g0zRkdhA/K3bsrhw==
IREN_Foq0a9i8ZIG8QHuHhISqvA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTMNvDO3UsyVkhhwiDuLWhO80z+YZWoJwkURMi71K4nThIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_EQLjVUfHK+lIQ3ywVmbGSw==
IREN_dUk1bSL0RNYVxfQgiNONAg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_FoGYRzmjRs+2zWfE2vdTZF2jQbfl0xVA8/U6Dp0lACd95NzH2pe62cv4lPLCA8bEIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_TqZmFUke1SU6z5SKmEfMgA==
IREN_qVZ0CnghHyn7ZodbBi6EbA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_GtcenwOgF8n7t3ypetsRNA==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_8qdlAw4oGTlrb8pI2oBfmg==
IREN_np9QydOxA/WgRQrWnTSbSA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_kqgvAxalj8mUkR/Fl5/pOIefNka9oIOVefkt8kcLQPKhI/20FymHxOeCRdvXYAkeIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_7lGXNyd7VMVCT3SXChl8ZA==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت