ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_ejABhPiVIAN6Y5+0yVd+0Q==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_3dPb46YUF0J1dtPPLTwf7Lj6BpA2+bSZ8bjdDi1Aono=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_7Ekd4BGWWsEmetpyiYF+zg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_M0thf/Ajk23sl8oBGazg53BhWPARfgtaAkse2nCm5OOfbHRQPJAuIOmD2efuZWWKIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Sw56SjMh4py0JL6V8jjLiQ==
IREN_+1TCjgBk7LmFsAA4PnQbdQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_0AeupGgOfj109+a8x0zlX7jldDsZbSyG2lKQoaXAij6mbSR4PZC+ftrvyyl07bNpIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Sw56SjMh4py0JL6V8jjLiQ==
IREN_XEabPt4u509qnxhggXNV9w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_Ay13fJ3YxektkV3jjaaN1IrPUHDa7U2NBVMfvOGaB0iHmZtykXThI0rJJ/ajgMNWIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_Cxr6SkrFQTlIiJemWO+WSA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_9d+s7NSTpaB7czkiJQSehmdMkzUYfWqvceBUw3FEfYkW83tcfI1vmqobTVmKejZJzFrJvIj5CiE540VFofY1eA==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_ESLcf4WPRmMrzN/3PBIjsA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_gMeb5Yy0mE1grLLV8/iyZzD6xrXMwqdkrpzjPJ1VPqtLnpM4efgbxo/vOrO40E3zIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Sw56SjMh4py0JL6V8jjLiQ==
IREN_+m3VYhv7YPpVRmGfBFz5yg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_QleVbLK6AHKXZqht9hFk+8lTAR26QJCB5EaA5dNtRlA=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_q4nqMeOPCIp3F9x/MoT2TA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_/+mo1Gw35x8FNSD+oWLyTvGg6iNzaSuyGjxmoeNtMcleGp8zIDuhULWUK0l5zrfsb1jkvN4oN0G2w5YBfGISFw==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_AcfH8ysvEHx64vEx2p+eWA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_i94m2B2vnkObRaZOFT7OL8lR+3H29hYdNuyf7LUE2npppZahu8xn0ipifgYEfGyvIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Sw56SjMh4py0JL6V8jjLiQ==
IREN_rz+FNDwLScDPoSYtKKEH6Q==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_mlXL1Xzdyi3TOjAYYbsO0E6JIvuolbfHlV0/TsRCKm0bSE+1R4zh9BIqCcTU2mvCIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_V3M7HjxKfHW0vMTodO1tzQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_NF8k58NGdPc20p/RMmT2OVsAK+06j/4+YFm1vEVSyjpCFXhQ3GqQomwURzz3c/vaRziidC8LytV8MAb71pnJKw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Sw56SjMh4py0JL6V8jjLiQ==
IREN_nDeEMO0lrsryGyMIWf+B/w==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_WPkjTEGJyZKyyNVC1akKdTWcoZCm0xC9K+1guzsHSGH5vPLmpcINpL/1ZuWucIYZIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_R97oTpPOUqIBt2QPyAqOJQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_M0thf/Ajk23sl8oBGazg54fqukYwpLgQyI96I/iWQ9A21TohXKH+4Jt6C9LOkhqWIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_u6jTmfFa7wcS0FZXjQl9YQ==
IREN_WnJfICefW0anc6T4wS97Pg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_HsdhYweP9oZCrZsPgoreg0rU97wMZLT4yAx+OfrwTLPlEvlJDzaktyC0IIoYBQacIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_vUPk6/KGGqrWpSGk9bzzpg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_HsdhYweP9oZCrZsPgoreg0rU97wMZLT4yAx+OfrwTLPlEvlJDzaktyC0IIoYBQacIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_vwwPMbI1ME07Wms2KegNOg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_qTwkXX2yA1A8LNuhDxV/ZhH/8MD3PfGO6+0n0H9G7jOYRpoJUZkUXeIEhS8GWKmWOk8vGt9KtLc06nUfdcgsQQ==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_Sw56SjMh4py0JL6V8jjLiQ==
IREN_8CI/Y6217DT3Xyww2+7APg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQTvhhFlnNIl24q8mC5966vNPjfGa85ZmJeqUzR7rK4MVkyBHP0Vpwq+g2DHJmTVMpA==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Sw56SjMh4py0JL6V8jjLiQ==
IREN_LGKEcIuzVBFf6oyKNyVGTQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTDkRAAsZk/tMXVB4kkfwtMUoS5sGQIcJHYvOwSgDLdRWIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_l4LmrTHhnqDSYWVEfqtyPQ==
IREN_JTMFWPRrd9GSt49rUtKXKQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_roEpTCnUwUBDX35cRpRl2QOaXmXrY0mZ8cul0MHyTgjc1rUY1aPZfJtjOVckzpq6IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_qauF7hiaL5nB5gheIVOkmA==
IREN_P4eBYpk5C8m6iomoa33Pdg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_roEpTCnUwUBDX35cRpRl2QOaXmXrY0mZ8cul0MHyTgjc1rUY1aPZfJtjOVckzpq6IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_l4LmrTHhnqDSYWVEfqtyPQ==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت