ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_OjVNibGbdPfEqlk6SWtXtg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_yAdXLjBphVL+NHlZx0ymoyM+jq847I0mwo/F5eRdVt9tqNkXO5teYvCqN1mKnUMcIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_n4eigPEr6onJ/jaPj/1Owg==
IREN_/SgiSZd7a9f0INtGVs4Wig==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_/+mo1Gw35x8FNSD+oWLyTvGg6iNzaSuyGjxmoeNtMcleGp8zIDuhULWUK0l5zrfsb1jkvN4oN0G2w5YBfGISFw==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_JWzssTPw6arfOJT6+ReCWg==
IREN_pdZhfV2UFxUTd8MHvsXfVw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_zxTBFYhwfYvPXh0RPViWWjgwOuxozLITffMYaBU2r09ezOZgiKpH63fhwhueHKlYIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_z5dfIZRQlnmyFjZMUm+zIA==
IREN_goft63LzAjF78tpOWxsvHw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_s4Oa3ZD/sfPTGViqKLwGqckR83VTy9UVpxMO1Ci9HJ/BdLHWgN7xl8N7iwlz11XPIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_5IKgPMTCTQbeydLBkrx7/Q==
IREN_hDXF6QjuXoaVzpNgTl/KxQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_lsUJsKLI9cwEqBEs8kVBTwTrO9QAo9Xzvo2bncGH1t6Uedp+5NnVPLpJdnem9ix6IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_mH0vQC0FO4PYwJyRzIC8Ag==
IREN_drlZjF4yZ+alwFWVG3BdrA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_WmmLvQ4UDS4FWEsLEzDjebeZJCuYVa7Wpz6bTFVCY8AQC0E2p4pGMLd0RaLef1m1YsuxiYZcTCOQOarIDZer12nfcOSzQYSzl3oLvDwbQ8A=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_aDshNMc9/NupoGgkPpEdSg==
IREN_3F9AhopubJ7OPGRLk7de+w==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_yAdXLjBphVL+NHlZx0ymo6VHncyjT9a8a1py/TaOj+k=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_EnVsJQx6Yv5TqbggFTA9cA==
IREN_h2V+QcMpiONnK88ewYNWKg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_mlXL1Xzdyi3TOjAYYbsO0PFEkQfQUr7DNAOu5lM1XA48HW7jszzUqAtVIWv37SiqIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_/WeTrDTc9+Rz/SFN4Cv1xg==
IREN_7p5diF5HA56kzy95ZtLTiw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_M0thf/Ajk23sl8oBGazg55OLdR0tcpbbSc7tkIk2KHUES5CN8purvvuMTEI822i6IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_mH0vQC0FO4PYwJyRzIC8Ag==
IREN_TfXDW2J+9Y1h6ZX54tod+g==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_I5ZUlqvavyvPOOJw/uAsxpnWrPpO6Q7RnijZ/D9R4X3dILyVQsIhQAcmDbZ/BuZcIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_JWzssTPw6arfOJT6+ReCWg==
IREN_+jWnwhIBwwzQEN84jtOGag==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_P2ejOwCUet48tUOfkXycuyJulHl6f3as7jdToJqZgGU=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_z2KbcuXt1QTBkQ4iIVmYrQ==
IREN_vaN17QCt/8tQRlUwFn1+TA==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_P2ejOwCUet48tUOfkXycuyJulHl6f3as7jdToJqZgGU=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_z2KbcuXt1QTBkQ4iIVmYrQ==
IREN_wi4J5B2znzpoWgoucwW11Q==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQeaO7naFgrPgaOsSo5o4GdxfaS5kko3Fx6Entsy8fcScIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_JWzssTPw6arfOJT6+ReCWg==
IREN_OTSCN0myV5qL+hQsdoRy1A==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_AVe/d41r4Jfp+KUa4dHSQ/KVchoUIDDWdU7zxC0gGMbywkof9Ens26IoGLhZrUkEFMdtiRXtcbzHFXslzfmTDg==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_z2KbcuXt1QTBkQ4iIVmYrQ==
IREN_qk83slfjhzwTyPKziPFlRQ==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_AVe/d41r4Jfp+KUa4dHSQ/KVchoUIDDWdU7zxC0gGMbywkof9Ens26IoGLhZrUkEFMdtiRXtcbzHFXslzfmTDg==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_z2KbcuXt1QTBkQ4iIVmYrQ==
IREN_HJNAhHmPyVGQB4XGg6sZog==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_aMGTtPzv12UX737mJzm2za5wI8zDZaPixogBy/i6iaE43A7UDNLqN//HszcRf9R+IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_QNAC28+vMS3C3mMX0Y1Ntw==
IREN_2z4IlBWCkYa6ajOPH/Eclw==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_v/WGO5zIOs8Yk132fQop9i/9Tp0dVXFrzx52BCEbkgs=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_5glP1gFDZmbBTf9jNDnRDg==
IREN_1hrBz4MedTc6YTH/tjlJKw==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_G83t8PMjJ6/jxJssyBQmh08jCf03DJdn2SMnAAK+RJPZMBDaH2Wt2BHpn1s/qrrGIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_z5dfIZRQlnmyFjZMUm+zIA==
IREN_FdyMn0vkrZTEGaZQQKfQ3A==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_61T/I2GJQ+XZsg6/bZ5hduQW/apGpPNpsX2QbhAIZq2M4Qpw+TNfuTUO8xVXUOVqcgZcO4wUejP1NVOXAVy80Q==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_QNAC28+vMS3C3mMX0Y1Ntw==
IREN_MmZntc5QFEunBdwmbL3EzA==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_kqgvAxalj8mUkR/Fl5/pOIefNka9oIOVefkt8kcLQPLNK00WDPG4faie5GlQ1D5SIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_QNAC28+vMS3C3mMX0Y1Ntw==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت