ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_PJwwRVzQ7nplrMaGfPEDpQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_mg0mTxkTUxPKvCQJ/ieRwz9LQTr5tm/54L47ptlxIGs=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_hp/eReTMfEZ/VgjAmRR9xw==
IREN_mRSlNtHQnGrpx6ZIcd359Q==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oOgrczstt1fUZKNO91MZoeE=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_DEKI3kt2mKJveKfZ0dhBVA==
IREN_46p4QxS9uReD+F0hT9AlbQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_APtxYx0yjhEWwODEPMCG7mddpc7f0rq7tKIr0SYugF5GXpvinVTckfwNWpztxnEkIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_5BJTVn2uwJauNCbpk133Iw==
IREN_24rvhfuheKer3x1n+npPLQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_34dIgFnDq23qVfHXO+it68H7yGwY1wS5F8XDCynO/kp+t1kSj7K03yyhsB5WVg1JIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_hp/eReTMfEZ/VgjAmRR9xw==
IREN_7C5D4pe7aZXAuhXmULqDYw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_sar5OugA/CxlFq8COqbC6zbEThX7PtQy+HxFcsnv7ISN+1jPTcndEa/hhSwLYmRUme8HhJ1Uxxybr+HYh3OQcQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_DEKI3kt2mKJveKfZ0dhBVA==
IREN_iRCPtsjRdaXUERkfZQirGg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_FLPNSOB6cfsbfnedqgS6P6t64nbwHdCwfWOcMGgv8CVKNp9KzSTjZvChobZGiuwH2eAiIFW7hp+59+aE6osc5g==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_5BJTVn2uwJauNCbpk133Iw==
IREN_g9TYS8f5Gnzp6e4hVZ1yUA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_6gPZV4fy/URJtDeWdgj6G+N1aM8ek6QPNCM4w0eZU/jtRXmqGSL7k3nGfEtno5xPIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_q5KTY02tl4QFJeupfJQ78w==
IREN_sX6pQuS4iVzrFnEixrGVeQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_LmkmjIR6HpqzigbMv4NOtexrTOreFsWteo2ihuqwTbiYgvmDZmoUxwP92gYLYbyQIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_/+FCBHNAAg3h1b5l5d/P2Q==
IREN_7nUvzMizikSDTK9TtxJJBQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_qOTA8pwA4uPxoUl4zzyN0sbQ3O0n2o5ixwjI7IHdrd5Ut6gktzYM1ZVDvmew8CruDK/aevWlmUd3X+n/O3Zb9g==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_3Pi4daGG71FXn2KcLlsIdg==
IREN_OU2g3WM6FeA4FRm5Oh5Rxg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_WPkjTEGJyZKyyNVC1akKde6G83bI9dyLWO7KFAr/6/s=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_hp/eReTMfEZ/VgjAmRR9xw==
IREN_FqghoEdpZ1E2FEQJl8BEjA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_lpvgJFtASN7fLsGal7bEUPPOJqb2GSS53MH7A7JKTVq7EAbRd+WZbJJ0GIuiNVdOIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Bd2eL4y64x+86GjYSLPEtw==
IREN_6+w6fqIcnH4UxicOK+VZeQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_hWjKBdKZm011QIp8JlJVXulFQPKCPKquet76zK4NLAM=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_DEKI3kt2mKJveKfZ0dhBVA==
IREN_8LZ12hYLwBb1QcqyVqSRhQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_N9OFFx0eJshnG4T9GwZJw7U6pNFlunGC8IwgWDijbYY=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_hp/eReTMfEZ/VgjAmRR9xw==
IREN_fb/UeK7awEyjqjC+uUUI0g==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_bljptuUtDMvL8ximN080ezlJe7mU9RnyDq0qLP+sqW6DPWgFpJsMObkbt/8T4iHwIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_c5UWkuewKDPHqRWpRpTRKw==
IREN_EKzi6OdjKBFvSU+/JkoZlA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_aROklykzFxVXxIW9eEejJ+nCwT2NU7nXbH5DPQmjF/BtCYFpE7GlckY+NtlNmRpLIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_xlc8+HbS+WeBOQlOALZ9kQ==
IREN_X8MDWQ68Lw5HTeBlSO8baA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_eAno97QHiIpSHEhMZwNB/NwvqnoThiqrCsq0RnAg955j46LuZaXdxnORgVkaDWd2IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_xlc8+HbS+WeBOQlOALZ9kQ==
IREN_o13dOD0DygMfxLN8QQqzZA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_lpvgJFtASN7fLsGal7bEUPr7by4h8Yl+RV9l3Y9cxUw=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Bd2eL4y64x+86GjYSLPEtw==
IREN_cOD/g41M8g8+x4sK7K9vdA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_eAno97QHiIpSHEhMZwNB/NwvqnoThiqrCsq0RnAg955j46LuZaXdxnORgVkaDWd2IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_xlc8+HbS+WeBOQlOALZ9kQ==
IREN_21loJpMgbMYdT0sMk+eV4Q==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHr2Y8SPp1Um/vQUAKC1YB++n3tVBJoRYzB4oRgNABOfUKIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_3Pi4daGG71FXn2KcLlsIdg==
IREN_8ZzwV0HxZ/1tx2HLlYY8MQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_lpvgJFtASN7fLsGal7bEUPPOJqb2GSS53MH7A7JKTVq7EAbRd+WZbJJ0GIuiNVdOIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_osvyDmXyXNU4QlFnvSKjqA==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت