رزومه دکتر عرب زاده

 
  رزومه آقای دکتر بهمن عرب زاده


دکتر عرب زاده             

             دکتر بهمن عرب زاده


             محل تولد شیراز

              سال تولد 1332سوابق تحصیلی


   دیپلم:  ریاضی، دبیرستان ابوذر (شاپور سابق) - شیراز

   لیسانس:  ریاضی، دانشگاه شیراز - شیراز

   فوق لیسانس:  ریاضی و آمار، دانشگاه شیراز - شیراز

   دکترا: ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
  

سوابق کاری

تالیفات
  1. آمار و احتمالات مهندسی
  2. راهنمای حل مسائل آمار و احتمالات مهندسی
  3. حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد اول
  4. حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد دوم
  5. ریاضیات پایه
  6. راهنمای حل ریاضیات پایه

آدرس پست الکترونیک:  arabzadeh[at]aut.ac.ir