٥٨٠متر تك واحدي ٥پاركينك

٥٨٠متر تك واحدي ٥پاركينك
سندي جكوزي رو به جنوب شهر اتاق
خدمه خارج از اپارتمان
٤خواب
روف گاردن
دو خط اسانسور
جيم سونا جكوزي
تراس بزرك
ارتفاع سقف ٤/٥٠
تماس 09121966643

تصاویر