دروس 174 متری مستغلات 215 متر بنا مفید قابل ساخت یا سکونت

بهترین کوچه چهارراه قنات
3 دقیقه پیاده بهتمام امکانات خ دولت
ملک انتهای کوچه دنج و فضای سبز

قابل ساخت یا سکونت
سند تک برگ سند شخصی

گذر کوچه 10 متر
بر 8 متر در طول 21.5 متر

دستورنقشه 4 طبقه - تراکم 60 درصد روی سند
91 متر طبقه اول + 91 متر طبقه دوم و یک سوئیت 33 متری که دوبلکس هست از طبقه دوم

2 پارکینگ 2 انباری بزرگ
موتورخانه و 3 کولر فعال
قیمت زمین
09031474060

تصاویر