2100 متر زمین رودهن - آردینه

2100 متر زمین با موقیعت عالی در منطقه واقع در رودهن – آردینه
مناسب برای ساخت ویلا - زمین واقع در ضلع شمال جاده –ضلع جنوب جاده رودخانه
فاصله از جاده 15 متر – محصور شده با فنس
ویو ابدی و بی نظیر- برق و تلفن وگاز بر جاده با سهمیه آب هفتگی
ابعاد حدودا 45 در 50
آقای ابراهیم حسینی 09121158998

تصاویر