زمین

زمین با مساحت بالا در منجیل بر اتوبان قدیم و جدید رشت

مناسب برای ساخت مجتمع رفاهی و پمپ بنزین - 09128119854

تصاویر