مجموعه انبار و سردخانه آرین

مجموعه انبار و سردخانه آرین در فاز یک درخت سبز جزیره کیش
350 متر محوطه بارانداز جلوی مجموعه
دربهترین موقعیت کیش 625مترزمین 900متربنا 36 باکس انبار و سردخانه زیر و بالای صفر و خشکبار
دو واحدمسکونی - سریداری - دفترکار - دوکنتور 100و25 آمپر -8خط تلفن - آب شهری - چاه آب - سپتیک و....
تماس 09121167225

تصاویر