50 متری سیزده آبان 5 طبقه 2 واحدی-  شخصی

آپارتمان واقع در بهترین کوچه منطقه سیزده آبان کوچه فروردین 2 پنج طبق دو واحدی بدون پارکینگ دارای آسانسور بسیار تمیز بازدید = خرید
- صرافان 09125225658

تصاویر